Sway requires JavaScript

This web browser is either blocking scripts or does not support JavaScript.

How to turn on JavaScript2018-09-11 - Susținerea tezei de doctor: "Cercetarea economiei tenebre în domeniul tehnologiilor informaționale", la specialitatea 523.01 "Cibernetică și Informatică Economică", a domnului Grigorie Bortă.