Sway necessita el JavaScript

Aquest navegador web està bloquejant els scripts o no admet el JavaScript.

Com s'activa el JavaScriptMicrosoft Sway | Creació de butlletins d'informació, presentacions i documentació en qüestió de minuts i amb un aspecte genial