Sway benodig JavaScript

Hierdie webblaaier is hetsy besig om skripte te blokkeer of dit ondersteun nie JavaScript nie.

Hoe om JavaScript aan te skakelMicrosoft Sway | Skep vinnig visueel aangrypende nuusbriewe, aanbiedings en dokumente