Produkt Sway wymaga języka JavaScript

Ta przeglądarka sieci Web blokuje skrypty lub nie obsługuje języka JavaScript.

Jak włączyć język JavaScriptMicrosoft Sway | Tworzenie wyróżniających się wizualnie biuletynów, prezentacji i dokumentacji w kilka minut