Sway requires JavaScript

This web browser is either blocking scripts or does not support JavaScript.

How to turn on JavaScriptUroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki